За мен

   Доц. д-р Ангелина Влахова, д.м. работи в Катедра по протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина на Медицински Унивеситет - Пловдив, България. Завършва висшето си образование през 2005 г. и същата година започва частна практика в град Пловдив. От 2007 г. е Асистент в Катедрата по протетична дентална медицина на ФДМ - Пловдив и приключва успешно специализацията си по Ортопедична стоматология през 2010 г. През същата година става Редовен докторант към Катедрата и защитава докторската си дисертация предсрочно (за две години) през 2012 г. През 2013 г. става Главен асистент, а през 2015 г. - Доцент в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ - Пловдив.
   Доц. Влахова е автор на една монография на български и една на английски език, три учебни помагала за студенти - едно на български и две на английски език, повече от 80 пълнотекстови публикации в български и чуждестранни списания и има повече от 80 участия в орални и постерни презентации, теоретични и практически курсове за обучение.
   Доц. Ангелина Влахова работи със студенти по време на практични и клинични упражнения в Катедрата по протетична дентална медицина на ФДМ - Пловдив. Отговаря за обучението на английски език в Катедрата и чете лекции по Предклиника (на I и II курс) и Клиника на протетичната дентална медицина (на IV и V курс) на английски език.
   Доц. Влахова води лекционен курс "CAD / CAM технологии в денталната медицина" на студенти от V курс - английско и българско обучение. Работи заедно с други колеги в CAD / CAM центъра към Катедрата по протетична дентална медицина на ФДМ, МУ - Пловдив. Има клиничен и практически опит с TRIOS, 3Shape Intraoral Scanner, 3Shape Dental System 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Versions, Wieland Digital D 800 Laboratory Scanner и CAM 5 - S 2 Impression, VHF.
   Доц. д-р Ангелина Влахова, д.м. има собствена частна практика в град Пловдив:
www.docvlahova.com
http://m.facebook.com/doc.AngelinaVlahova/
19420689_10211865275759993_6847811984640521924_n  
Доц. д-р Ангелина Влахова, д.м.

 

13625399_1459862854058708_4809601512312003388_n  
Връчване на диплома за АД "Доцент" от Ректора на МУ-Пловдив проф. Костянев

 

14183805_1459866010725059_8973728686210212679_n

С проф. Тодоров - Декан на ФДМ - Пловдив

 

14102347_1459866750724985_8167104524860438399_n

С проф. Кисов - Научен Ръководител

 

14045900_1459882377390089_1374319901193119113_n

Публична Лекция за придобиване на АД "Доцент" в МУ - Пловдив

 

14183896_1459869017391425_1861794304752662894_n

В CAD/CAM Център към Катедра по протетична дентална медицина на ФДМ - Пловдив

 

HJ0G0030_1

С колектива на Катедрата по протетична дентална медицина

 

14572323_10209643941748031_2065240771898636584_n14695413_10209643947468174_1958112402226265485_n14595780_10209644014229843_2042091492684733639_n14732299_10209644074511350_2886148939879598679_n

Клинико-практични демонстрации през студенти във ФДМ - Пловдив

 

IMG_0353

IMG_0495

Клинико-практичен курс в Зъболекарски кабинети "Доц. д-р Ангелина Влахова" през 2016 година
 

14184309_1459875247390802_7407684111245596555_n

14100247_1459878727390454_8142482403576571234_n

Лектор и Председател на Постерна сесия на Конгреса на Балканското Стоматологично Общество (BaSS) през 2016 година в Босна и Херцеговина

 

18274679_10211412503040958_6383964874512395259_n

18301834_10211412503520970_7858491662304267242_n

18300931_10211441642529427_1370540038076460409_n 18425559_10211441640889386_1591946305201928075_n

По време на 12th CAD/CAM & Digital Dentistry Conference в Дубай през 2017 година

 

19424269_10211865296240505_1880551781700396289_n

С д-р Рада Казакова, д.м. - първи успешно защитил докторант