Протези

CD2          Цели протези
CD1          Тотални протези
Gena     Коригиране на позицията на долна челюст с протези
Galina Zlatina          Горна моделно-лята протеза със стави
Jelqsko          Горна назъбна и долна моделно-ляти протези