Керамични конструкции

Pepi front          Прес-керамика - горни резци

 

Rosi Kozuharova          Прес-керамика - горни фронтални зъби  
    
Petar          Керамична фасета на горен десен централен резец          

 

Viktoria          Керамична корона след изграждане с фиброщифт

 

Kristina          Керамична фасета на горен кучешки зъб

 

Koja          Керамичен онлей на молар

 

Slide1          Корони от керамика на основата на циркониев диоксид